Vážení hostia,

Z dôvodu zabezpečenia platných hygienických opatrení vás žiadame po vstupe do prevádzky Arena Martin o dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

1.) Preukázanie sa platným dokladom o kompletnom očkovaní alebo prekonaní - vstup je možný iba pre osoby v režime OP.

2.) Vo všetkých priestoroch musia mať hostia prekrytý nos aj ústa respirátorom.

3.) Dezinfikujte si ruky pri vstupe do prevádzky a pred použitím hier.