Vážení hostia,

Z dôvodu zabezpečenia platných hygienických opatrení vás žiadame po vstupe do prevádzky Arena Martin o dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

1.) Nosenie rúška alebo inej alternatívy prekrývajúcej nos a ústa

2.) Dezinfikujte si ruky pri vstupe do prevádzky a pred použitím hier

3.) Z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení a dôkladnej dezinfekcie priestoru a náradia bude vaša rezervovaná doba hry bowlingu vždy skrátená o 10 minút. Platiť budete len za odohratú dobu, tj alikvótnu časť z ceny na hodinu.

1 hodina hry = 50 min hra + 10 dezinfekcia

1,5 hodiny hry = 80 min hra + 10 dezinfekcia

2 hodiny hry = 110 min hra + 10 dezinfekcia