Vážení hostia,

Z dôvodu zabezpečenia platných hygienických opatrení vás žiadame po vstupe do prevádzky Arena Martin o dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

1.) Vo všetkých priestoroch musia mať hostia prekrytý nos aj ústa respirátorom.

2.) Dezinfikujte si ruky pri vstupe do prevádzky a pred použitím hier.